Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 30.03.2023 ob 13:12:46 in je

de894f953dce0966767a4a18624cb77acc1f33d4

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 30.03.2023 ob 13:12:46 je bila

c5d5d98b499f82452f9d17965a507616fa6d243c


Ponudnik

RIS MARINE d.o.o.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 131.546,00 brez DDV