Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 07.12.2018 14:52:07
Sprememba iz "10.12.2018".
Sprememba datuma 28.11.2018 10:51:07
Sprememba iz "30.11.2018".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 14.12.2018 ob 12:00:03 in je

d3abf5cad98a8a2cc78a90c16c4f0960389a765a

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 07.12.2018 ob 14:52:07 je bila

36db43624275e8ba120639ea8ba35958ccda6dc5


Ponudnik

Cavotec Specimas spa

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 389.900,00 brez DDV