Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.03.2022 ob 11:46:37 in je

81365099bbce78c6dde3548f6506a8070f8b2f89

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 04.03.2022 ob 11:46:37 je bila

bd321083954b6dc36196b3e5b14765136baf7671


Ponudnik

EDIL INŽENIRING INVESTICIJSKI INŽENIRING D.O.O. NOVA GORICA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 36.350,00 brez DDV