Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 01.07.2020 ob 10:00:20 in je

fde74271a70649242758c5502a6742d4ecf270e3

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 17.06.2020 ob 14:09:53 je bila

b1e56b8bc79da41479051a2c31e7a0b1d7e23a9b


Ponudnik

URBIS URBANIZEM, ARHITEKTURA, PROJEKTIRANJE IN STORITVE D.O.O.

Ponudnik

URBIS URBANIZEM, ARHITEKTURA, PROJEKTIRANJE IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 46.500,00 brez DDV

Ponudnik

RAZVOJNI CENTER PLANIRANJE D.O.O. CELJE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 0,00 brez DDV

Ponudnik

ZUM URBANIZEM, PLANIRANJE, PROJEKTIRANJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 45.500,00 brez DDV