Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 04.11.2019 13:50:35
Sprememba iz "22.11.2019".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 29.11.2019 ob 10:00:04 in je

0ec7cbcadc9aa900dbee4a64a4575fb3667bfa19

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 12.11.2019 ob 16:05:11 je bila

106c26f3272b74cf59a121e601614473b3ae5ee3


Ponudnik

MARKOMARK NIVAL GRADITELJSTVO D.O.O.

Ponudnik

POMGRAD, GRADBENO PODJETJE D.D.

Ponudnik

TOSIDOS, GRADBENI INŽENIRING IN IZVEDBA D.O.O.

Ponudnik

GIC GRADNJE, GRADBENIŠTVO, IZVAJANJE IN INŽENIRING D.O.O.

Ponudnik

GIC GRADNJE, GRADBENIŠTVO, IZVAJANJE IN INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 27.800.063,78 brez DDV

Ponudnik

POMGRAD, GRADBENO PODJETJE D.D.
 • Partner 1

 • Naziv: GITRI d.o.o.
 • Naslov: Drabosnjakova 9e, 1000 Ljubljana
 • Davčna številka: SI56423187
 • Tip: Partner
 • Partner 2

 • Naziv: GH HOLDING d.o.o.
 • Naslov: Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana
 • Davčna številka: SI77625978
 • Tip: Partner
 • Partner 3

 • Naziv: VG5 d.o.o.
 • Naslov: Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana
 • Davčna številka: SI29131740
 • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 26.424.201,97 brez DDV

Ponudnik

TOSIDOS, GRADBENI INŽENIRING IN IZVEDBA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 27.593.197,94 brez DDV