Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.10.2018 ob 10:00:05 in je

fc18212e43d9b7e85dff6ae7c912a12006eb817d

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 06.09.2018 ob 12:30:32 je bila

b2473574620f7081b5cf9dc3226d9d4635240092


Ponudnik

INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO

Ponudnik

INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO
 • Partner 1

 • Naziv: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
 • Naslov: Topniška 31, 1000 Ljubljana
 • Davčna številka: SI80139574
 • Tip: Partner
 • Partner 2

 • Naziv: UNIVERZA V LJUBLJANI, ZDRAVSTVENA FAKULTETA
 • Naslov: Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana
 • Davčna številka: SI23997788
 • Tip: Partner
 • Partner 3

 • Naziv: INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA
 • Naslov: Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
 • Davčna številka: SI81438818
 • Tip: Partner
 • Partner 4

 • Naziv: UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
 • Naslov: Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
 • Davčna številka: SI47607807
 • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 230.000,00 brez DDV