Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 08.03.2023 ob 08:19:14 in je

1d7ad7f85665cbf8540c7c3e3d7b0d6074df8278

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 08.03.2023 ob 08:19:14 je bila

63557f5f6564f74aa0af8d2b98c8b0075435cfe9


Ponudnik

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VISOKE IN NI
  • Partner 1

  • Naziv: CESTNO PODJETJE KRANJ DRUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN GRADNJO CEST D.O.O.
  • Naslov: PODBREZJE 263, 4202 NAKLO
  • Davčna številka: SI97481742
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.295.972,50 z DDV

Ponudnik

PIRC GRADNJE GRADBENIŠTVO, STORITVE IN TRGOVINA D.O.O. LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.440.888,83 z DDV