Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 03.06.2020 ob 11:00:03 in je

8a9f1797b025751dd845c81e0312122d8cf260c7

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 05.05.2020 ob 13:19:56 je bila

7534ed4c6419003ed6b4aaf61b9017e3a1c2efb9


Ponudnik

POSLOVNI SISTEM MERCATOR D.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.

Ponudnik

KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA Z.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.

Ponudnik

TOBAČNA GROSIST, TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.