Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 20.09.2019 ob 10:00:02 in je

e8271dbb1c0743a9706521acfcf787e44c63958c

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 10.09.2019 ob 14:21:21 je bila

9560a1a61ecb72d7386e22a6cb8f03ef644b2f6a


Ni prispelih ponudb.