Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 03.02.2023 ob 11:43:56 in je

daab121ff87bf1698ba59a82f858f7f71b92a243

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 03.02.2023 ob 11:43:56 je bila

1fb98e5be03de313ae13f7e2669ac4929d1dbfae


Ponudnik

Laser 2000 GmbH

Vsebina predračuna

Predračun: