Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 14.11.2022 ob 15:01:08 in je

e255393af3c616b95f733897d79fd80bfaecb798

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.11.2022 ob 15:01:08 je bila

db8cb685f9c1bbe89a1c67e052651da7e2df6dce


Ponudnik

SKB LEASING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 28.663,93 brez DDV