Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 15.07.2021 ob 09:10:37 in je

2130884de3a8a8bf039bc575a88e50220b105b07

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.07.2021 ob 09:10:35 je bila

a7f47bd1d49f9663f99393d150672878683168ba


Ponudnik

EKOFIN STORITVE, PODJETJE ZA RAČUNOVODSKO IN DAVČNO SVETOVANJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 201.600,00 brez DDV

Ponudnik

ST. ING POSLOVNE STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 200.279,52 brez DDV