Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 14.05.2019 ob 11:00:06 in je

f57768dd8e5d4e3518792382eb15ffe510139ba6

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 09.05.2019 ob 09:01:37 je bila

54d1bb71164a2a34aed9351df6616e9831153db6


Ponudnik

KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER, Z.O.O., KOPER

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 6- ponudbena cena: 0,00 brez DDV

Ponudnik

LJUBLJANSKE MLEKARNE, MLEKARSKA INDUSTRIJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 5- ponudbena cena: 17.765,00 brez DDV

Ponudnik

TOBAČNA GROSIST, TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 1- ponudbena cena: 9.397,00 brez DDV
 • Sklop 2- ponudbena cena: 12.226,80 brez DDV
 • Sklop 3- ponudbena cena: 29.730,00 brez DDV

Ponudnik

GEAPRODUKT TRGOVSKO PODJETJE NA DEBELO IN DROBNO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 6- ponudbena cena: 5.594,50 brez DDV

Ponudnik

VIGROS - TRGOVINA NA DEBELO IN DROBNO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 4- ponudbena cena: 16.020,00 brez DDV
 • Sklop 5- ponudbena cena: 17.799,00 brez DDV
 • Sklop 6- ponudbena cena: 7.225,20 brez DDV

Ponudnik

KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA Z.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 1- ponudbena cena: 8.521,50 brez DDV
 • Sklop 2- ponudbena cena: 11.142,65 brez DDV
 • Sklop 3- ponudbena cena: 29.485,65 brez DDV
 • Sklop 5- ponudbena cena: 7.438,09 brez DDV