Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 28.05.2019 ob 10:00:03 in je

6fe18d43316d9a8cd2006bb4ccdfe88b3b9615bc

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 23.05.2019 ob 13:54:30 je bila

7a687ae90d16fef1bd28dc87c3b66c4fa37694b6


Ponudnik

ECOLAB PODJETJE ZA PROIZVODNJO PRALNIH SREDSTEV IN DRUGIH KEMIČNIH PROIZVODOV, TRGOVINO IN STORITVE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 1- ponudbena cena: 35.079,30 brez DDV

Ponudnik

PAN GOSLAR POSLOVNE STORITVE, PROIZVODNJA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 2- ponudbena cena: 25.010,95 brez DDV
 • Sklop 3- ponudbena cena: 11.044,36 brez DDV

Ponudnik

SIJ, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN EKONOMSKE STORITVE Z MARKETINGOM, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 2- ponudbena cena: 22.189,50 brez DDV
 • Sklop 3- ponudbena cena: 5.958,50 brez DDV
 • Sklop 4- ponudbena cena: 23.235,00 brez DDV

Ponudnik

VAFRA COMMERCE TRGOVSKO PODJETJE, D.O.O. GRIŽE 125, GRIŽE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 4- ponudbena cena: 26.014,80 brez DDV

Ponudnik

EGO-TEAM D.O.O., PODJETJE ZA PRODAJO SANITARNEGA POTROŠNEGA MATERIALA IN OPREME

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 2- ponudbena cena: 27.432,45 brez DDV

Ponudnik

EXIM EX PODJETJE ZA TRGOVINO IN PROMET D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 1- ponudbena cena: 0,00 brez DDV
 • Sklop 2- ponudbena cena: 22.892,40 brez DDV
 • Sklop 3- ponudbena cena: 0,00 brez DDV
 • Sklop 4- ponudbena cena: 0,00 brez DDV

Ponudnik

KIMI D.O.O., PROIZVODNO TRGOVSKO PODJETJE

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 1- ponudbena cena: 25.181,76 brez DDV
 • Sklop 3- ponudbena cena: 5.866,92 brez DDV

Ponudnik

MAKOM TRGOVINA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je razdeljeno na sklope:
 • Sklop 3- ponudbena cena: 10.272,10 brez DDV
 • Sklop 4- ponudbena cena: 34.680,18 brez DDV