Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 13.06.2023 ob 08:47:31 in je

f9396c0ec9e0e934d54c2e9db54a55aa6ce38aaa

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 13.06.2023 ob 08:47:31 je bila

855272ea828c95d9a490d6ffdc6cbcc0c0b12705


Ponudnik

SOVITA PREHRANA IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 3.005,30 brez DDV