Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 26.08.2019 ob 10:00:06 in je

f69cb392151c813d80e311210b9dd92df9035696

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 09.08.2019 ob 12:45:01 je bila

c8da6a5b0b44d9bf776c6d81376c840d24f617c2


Ponudnik

IRMA INŠTITUT ZA RAZISKAVO MATERIALOV IN APLIKACIJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 217.823,00 brez DDV