Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 23.02.2023 ob 10:53:31 in je

959890c3197dde18d9b028e4a7c3012c60c27430

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 23.02.2023 ob 10:53:31 je bila

8c26dda89b4ec003e14f5a50a00659d9bebe0fd5


Ponudnik

CPS, DRUŽBA ZA KOROZIJSKO KATODNO ZAŠČITO, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 263.429,45 brez DDV