Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 09.06.2020 ob 10:00:54 in je

a8369a0cf5dbbfe55f2cd3464992d2381f776f83

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 29.05.2020 ob 08:41:54 je bila

f93f71798efdd9fe58b0d465ac5c3181732436e6


Ponudnik

AVTOHIŠA MALGAJ TRGOVSKO - SERVISNO PODJETJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 90.008,20 brez DDV

Ponudnik

AVTOHIŠA REAL, TRGOVINA IN SERVIS, D.O.O.,

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 107.554,30 brez DDV