Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 20.10.2020 ob 10:49:58 in je

8f55c37f4d4ef3f504d0ef07d81dd4ba14b739e7

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 20.10.2020 ob 10:49:58 je bila

a023706766d622269d84ac43a84bf46833b27833


Ponudnik

PSE POSLOVNE KOMUNIKACIJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 97.215,01 brez DDV