Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 02.10.2019 15:12:54
Sprememba iz "10.10.2019".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 17.10.2019 ob 09:00:03 in je

ffd513912c1a6ff7add39a9f224628f337906c6a

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 02.10.2019 ob 15:12:54 je bila

05bb9847a9b94acdf7e889cc71ef8495064f1c0f


Ponudnik

ALIANSA ASE, SPECIALNA GRADBENA DELA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 72.366,70 z DDV