Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 03.07.2023 ob 12:22:43 in je

0a1285449d25486717b16735ed3ce8b673362bbe

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 03.07.2023 ob 12:22:43 je bila

5a39013c5ac8bc207e63bac576a03d686d9cd366


Ponudnik

SIRIO, PODJETJE ZA NAUTIKO, RIBIŠTVO IN TRGOVINO, D.O.O., KOPER

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 55.780,00 brez DDV