Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 19.04.2023 ob 13:59:39 in je

feab469e87b9496f4618427b47b29e44bf6f55bd

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.04.2023 ob 13:59:39 je bila

7b51dc854aaeba5277e2ccce048c47cc6e3e7911


Ponudnik

API ARHITEKTI PODJETJE ZA ARHITEKTURO, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 52.272,00 brez DDV

Ponudnik

PROTIM RŽIŠNIK PERC ARHITEKTI IN INŽENIRJI D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 87.000,00 brez DDV

Ponudnik

ARHITEZA, ARHITEKTURA, OBLIKOVANJE IN DRUGE STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 54.800,00 brez DDV