Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 08.10.2020 ob 10:14:15 in je

40e4ba87896f25adf7f67886e71ce85989ba1c72

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 08.10.2020 ob 10:14:14 je bila

88ec69ea04fe29f4b877986c2a31eb0cdce2608c


Ponudnik

SIA S.p.A:
  • Partner 1

  • Naziv: Colt Technology Services S.p.A
  • Naslov: Viale Vincenzo Lancetti 23, 20158, Milano - Italy
  • Davčna številka: 12286350157
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 806.480,00 z DDV

Ponudnik

SWIFT SC

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 187.141,80 z DDV