Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 16.09.2019 ob 10:00:03 in je

aa550db541c648ae7c4e7ad9e5880d807e50a19d

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 06.09.2019 ob 10:01:08 je bila

3210c41222669c1a2271cae88e12cb41bebde716


Ponudnik

IMPULS TRGOVINA IN DRUGE STORITVE, DOMŽALE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 33.183,95 brez DDV