Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 01.06.2022 ob 09:48:38 in je

7ab5a30cde812f63b9796a96d529490855aebdc4

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 01.06.2022 ob 09:48:38 je bila

cfb8646a01f5e9e718c15a950bc9c8f0aa718ee0


Ponudnik

ARRIVA DOLENJSKA IN PRIMORSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 48.620,00 brez DDV