Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 26.03.2019 ob 10:00:03 in je

2615d1bccedd03add7030e5273701d1582890e14

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.03.2019 ob 13:40:00 je bila

95df193d477e3c79fe4a80f5bebf27291a7dc494


Ponudnik

ECE, ENERGETSKA DRUŽBA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 26.619,60 brez DDV

Ponudnik

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 28.211,84 brez DDV

Ponudnik

HEP ENERGIJA, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 26.090,05 brez DDV