Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.12.2020 ob 12:45:56 in je

05001311845cca274c7e937f05088b5287e0c30d

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 24.12.2020 ob 12:45:56 je bila

d8e5beac821fd0e6220d54250b063fba7ea62fd0


Ponudnik

POSITA, INFORMACIJSKE REŠITVE D.O.O.
  • Partner 1

  • Naziv: IPPS INVALIDSKO PODJETJE POŠTE SLOVENIJE, PROIZVODNJA IN STORITVE D.O.O.
  • Naslov: ZAGREBŠKA CESTA 106, 2000 MARIBOR
  • Davčna številka: SI41711238
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 513.000,00 brez DDV

Ponudnik

MIKROCOP INFORMACIJSKI INŽENIRING IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 499.680,00 brez DDV