Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 09.09.2020 ob 10:40:04 in je

69c292e213af7070ff360c071e2f53571a106f08

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 09.09.2020 ob 10:40:02 je bila

bb1f6f9a160183fc843adf3c7971cb2faca70eb1


Ponudnik

UNINVEST, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN VZDRŽEVANJE AGREGATOV, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 417.000,00 brez DDV

Ponudnik

CARTUBI S.r.l.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 450.000,00 brez DDV