Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 26.11.2021 ob 10:03:42 in je

dfa2344c2b479936a19ba1a4eecfbc1e4d550f99

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 26.11.2021 ob 10:03:42 je bila

a4824e6ee928b571f6be2604e5ee27f600339cc2


Ponudnik

ACORD-92, PODJETJE ZA FINANČNE, TEHNIČNE IN POSLOVNE STORITVE, TRGOVINO TER ZUNANJETRGOVINSKI PROME

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.

Ponudnik

GAMBIT TRADE GLOBALNI MARKETING D.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.

Ponudnik

ZELINKA & SINOVI ZASTOPANJE IN TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.

Ponudnik

INTEGRALIS, SISTEMSKE REŠITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.

Ponudnik

SHIFT INTEGRACIJE, CELOVITE REŠITVE RAČUNALNIŠKE INFRASTRUKTURE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.

Ponudnik

TELEKOM SLOVENIJE, D.D.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.

Ponudnik

SRC SISTEMSKE INTEGRACIJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Postopek v tej fazi ne zahteva oddaje ponudbenih cen.