Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 11.10.2021 15:36:13
Sprememba iz "12.10.2021".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 11.10.2021 ob 15:36:13 in je

943da6f51825f18af659d46a3b31b59240071dde

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.10.2021 ob 15:36:13 je bila

489aaa5ffddfb18db2a1c9079641e46ac0c20302


Ponudnik

HARTIS, TRGOVINA, PREVOZNIŠTVO IN GRADBENA MEHANIZACIJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 434.335,76 brez DDV