Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.02.2020 ob 10:00:04 in je

1695843dc2c282653496adf60edbfd385e20568d

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.02.2020 ob 10:43:12 je bila

102725d2aaa44b780491d464d29040ac6ad15bde


Ponudnik

K.BIRO, POSREDOVANJE IN INŽENIRING, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 46.600,00 brez DDV