Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 15.10.2020 ob 09:46:14 in je

fd7524219ec890970a9bbb37e787203557171894

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 15.10.2020 ob 09:46:13 je bila

e4a980dc91cae9716f33ebbac14f9be927b7f0fd


Ponudnik

ZELINKA & SINOVI ZASTOPANJE IN TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 72.772,00 brez DDV

Ponudnik

GAMBIT TRADE GLOBALNI MARKETING D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 88.672,00 brez DDV