Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 11.08.2022 13:10:01
Sprememba iz "12.09.2022".
Sprememba ure 11.08.2022 13:10:01
Sprememba iz "10:00".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 11.08.2022 ob 13:10:01 in je

f6d4864d898c25a98e270661ae3a43ec97eb8f80

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.08.2022 ob 13:10:01 je bila

04ca11ab1e162d3f1c112c7c28b8175364d571ab


Ni prispelih ponudb.