Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 13.06.2022 ob 14:05:56 in je

92f5cc48455057b29f80ee14339c4cc3689a17eb

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 13.06.2022 ob 14:05:56 je bila

1692c83e139dfef3aa58a80f9ec70462f0252326


Ponudnik

GRAPRI GRADBENA OPERATIVA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 788.000,00 brez DDV