Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 03.03.2021 ob 08:46:59 in je

3dccc4dbdd137b4b5b5479af02b1888c27124139

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 03.03.2021 ob 08:46:59 je bila

420b0275a89f362b89ecddcdd0e8b44fe97be75d


Ponudnik

PETROL, SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA, D.D., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 93.958,86 z DDV

Ponudnik

HEP ENERGIJA, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 0,08 z DDV

Ponudnik

ECE, ENERGETSKA DRUŽBA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 117.950,43 z DDV