Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 18.10.2019 09:10:32
Sprememba iz "21.10.2019".
Sprememba datuma 04.10.2019 11:56:43
Sprememba iz "14.10.2019".
Sprememba datuma 25.09.2019 07:45:50
Sprememba iz "30.09.2019".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.10.2019 ob 10:00:10 in je

9f143374560c0efa0b1c5daeed9d9789e6633cbb

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 18.10.2019 ob 09:10:33 je bila

d97cd784c8842a4d5f13b0a2ae0f40c3289fcc3e


Ponudnik

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, PROJEKTIRANJE, INŽENIRING, GRADNJA IN VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VISOKE IN NI

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 12.394.376,50 z DDV

Ponudnik

EKOREL, EKOLOŠKE STORITVE, D.O.O.
  • Partner 1

  • Naziv: MAP-TRADE d.o.o.
  • Naslov: Špindlerjeva ulica 2C, 2310 Slovenska Bistrica
  • Davčna številka: SI 48153281
  • Tip: Partner
  • Partner 2

  • Naziv: PRIMVIS d.o.o.
  • Naslov: Kolodvorska pot 8, 5000 Nova Gorica
  • Davčna številka: SI 49326031
  • Tip: Partner

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 15.664.800,00 z DDV