Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 19.07.2022 ob 07:47:43 in je

df063c050da12e12bcfdcd110deebeaa8fafc13d

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.07.2022 ob 07:47:43 je bila

d839a923eeb8266259cd7fef65024674f6791cbb


Ponudnik

LKB Vertriebs Ges.m.b.H

Vsebina predračuna

Predračun: