Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 22.08.2023 ob 15:29:40 in je

199c91873f2a16e585cc88c217044efda6a0adbc

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 22.08.2023 ob 15:29:40 je bila

267387f31c0e805e796ca7bc11856eee1aa52764


Ponudnik

LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD D.D.

Vsebina predračuna

Predračun: