Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 16.06.2022 ob 13:00:42 in je

c3555b0afca9f9428b0ca5af9a4a666d4a30b54d

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 16.06.2022 ob 13:00:42 je bila

521d5613c2a6ef8bbd926888b82b1613c4ae0835


Ponudnik

FIT FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 515.365,20 brez DDV

Ponudnik

PROLINE VAROVANJE, DRUŽBA ZA VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 496.554,00 brez DDV