Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluZgodovina:

Sprememba datuma 10.07.2019 14:32:17
Sprememba iz "15.08.2019".
Sprememba datuma 10.07.2019 14:13:30
Sprememba iz "05.08.2019".
Sprememba datuma 02.07.2019 11:13:29
Sprememba iz "22.07.2019".
 

Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 14.08.2019 ob 10:00:03 in je

9653456f2cf72268cd3ef5a3eb54e725d25d0170

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 10.07.2019 ob 14:32:17 je bila

a05c12ef651c93159c3ea7a7f8e4c75a0ca5cf0a


Ponudnik

MEDILINE MEŠANA TRGOVSKA DRUŽBA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 2.372.675,36 brez DDV

Ponudnik

MEDITRADE, PODJETJE ZA ZUNANJO IN NOTRANJO TRGOVINO D.O.O.

Ponudnik

MEDITRADE, PODJETJE ZA ZUNANJO IN NOTRANJO TRGOVINO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 3.410.546,40 brez DDV

Ponudnik

DIAHEM, TRGOVINA NA DEBELO S FARMACEVSTKIMI IN MEDICINSKIMI IZDELKI, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 3.946.675,91 brez DDV