Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 05.02.2021 ob 14:29:11 in je

dcf48dbbce9f92658ed17a538cbb00905c319102

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 05.02.2021 ob 14:29:11 je bila

07acbe403e8b86a7f2d9ac13137b90d1ae178f91


Ponudnik

EES SISTEMI, DRUŽBA ZA ČIŠČENJE PROSTOROV, VZDRŽEVANJE TER UREJANJE ZUNANJIH POVRŠIN D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 389.790,00 brez DDV

Ponudnik

CELOVITE STORITVE TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 319.896,00 brez DDV