Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 14.04.2021 ob 12:25:23 in je

04d085894c7930f6a9db841e6b71d752106060f4

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.04.2021 ob 12:25:22 je bila

630f357771494d9bf1f39f4bca6e3917ca3aaf89


Ponudnik

LESNINA MG OPREMA PODJETJE ZA INŽENIRING, D.D., LJUBLJANA

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 73.827,92 brez DDV

Ponudnik

LESING PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 68.414,88 brez DDV

Ponudnik

ATLAS OPREMA, PODJETJE ZA PROIZVODNJO IN TRGOVINO Z NOTRANJO OPREMO, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 56.018,50 brez DDV