Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 24.02.2020 ob 11:00:04 in je

7546466fbb359f30fff025565eac30cb76e5c027

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 14.02.2020 ob 14:00:33 je bila

258a824cde2ff5e3fc541a88ffd87a08a1a5927b


Ponudnik

RESAL, GRADBENIŠTVO IN PREVOZNIŠTVO D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 18.700,00 brez DDV