Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 31.05.2022 ob 08:01:02 in je

13226ee47445d44b518c7c4cf602a825e978e6c4

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 31.05.2022 ob 08:01:02 je bila

6e7e410a56863467098cb5e606c506bd36056025


Ponudnik

GRAFIST, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Ponudnik

FINALI GRADBENIŠTVO IN STORITVE D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 348.128,70 brez DDV

Ponudnik

GRAFIST, GRADBENIŠTVO, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 299.042,51 brez DDV