Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 06.11.2019 ob 09:00:03 in je

86a22c25bcd1eefd0c43ad4312408e26c36092c9

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 10.10.2019 ob 15:09:34 je bila

8148b7460e20a09d58ef27141659716a642f9048


Ponudnik

ARBA PLUS PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 68.772,45 z DDV

Ponudnik

DOMGRAD GRADNJE ČEBULJ ROMAN S.P.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 56.327,20 z DDV

Ponudnik

ADAPTACIJE - VZDRŽEVANJE, GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA, D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 59.640,80 z DDV