Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 18.05.2023 ob 11:36:30 in je

e0c6a82a4dfefb057174a5b60909eef39e9ec11f

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 18.05.2023 ob 11:36:30 je bila

130265dc6e31512970bbdd66a0dbae5e8c794350


Ponudnik

METALNA SENOVO STROJEGRADNJA, KONSTRUKCIJE, MONTAŽA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 1.047.291,00 brez DDV