Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročilu

Zgodovina:

Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 03.12.2023 15:21:37
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 03.12.2023 22:21:37
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 03.12.2023 18:21:37
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 03.12.2023 04:21:37
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 03.12.2023 04:21:37
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 03.12.2023 15:21:37
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 03.12.2023 12:21:37
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 03.12.2023 12:21:37
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 03.12.2023 11:21:37
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 03.12.2023 11:21:37
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 03.12.2023 15:21:37
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 03.12.2023 12:21:37
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 04.01.2019 10:00:02
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
Sprememba 01.01.1970 01:00:00
Sprememba iz "Prazno".
 


Podrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 04.01.2019 ob 10:00:02 in je

568698a2b4f0a1ab0b0d1b62bbee3a22c07a4600

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 19.12.2018 ob 15:04:27 je bila

9bf0c07e158e2026bd4a4aee36a185f7e19b7000


Ponudnik

SANOLABOR, PODJETJE ZA PRODAJO MEDICINSKIH, LABORATORIJSKIH IN FARMACEVTSKIH PROIZVODOV, D.D.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 103.560,30 brez DDV

Ponudnik

COMBIC PODJETJE ZA INŽENIRING, ZASTOPANJE IN TRGOVINO D.O.O. PODNANOS

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 112.239,68 brez DDV