Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 17.06.2019 ob 12:00:02 in je

a1bf003ac42d3d31549ee37f3684b8ca06af3f54

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 11.06.2019 ob 12:25:18 je bila

6fd8c19cf8751586066ceca192495e8f6b819285