Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 26.08.2020 ob 13:46:41 in je

42a430c788835581cea5ff104ea7e8675df17df7

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 26.08.2020 ob 13:46:41 je bila

12e6a6116dff838856e2455ff12c814a0f5ff981


Ni prispelih ponudb.