Posamezno naročilo

Podatki o javnem naročiluPodrobnosti 


Oblika predložitve predračuna 

Potrdilo o objavljenem javnem naročilu 

Zadnja izračunana zgoščena vrednost (HASH) je bila izračunana 06.12.2019 ob 11:00:03 in je

61bffd499de1fe68a566a2a81d044eb9c2d4720e

Zapisnik o odpiranju - prispele ponudbe 

Zgoščena vrednost ob 26.11.2019 ob 13:11:59 je bila

8da208a3148c566dc31482fe6019a49d2aa10c71


Ponudnik

MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA D.O.O.

Vsebina predračuna

Javno naročilo je enovito – ponudbena cena: 36.728,24 brez DDV